Niedostępne

Wymagania nowej wersji standardów łańcucha dostaw wyrobów zawierających surowce leśne i drzewne PEFC™

DNV Business Assurance Poland sp. z o.o.
Rekomendacje+1
700,00 zł Oferta
Rekomendacje+1
700,00 zł Oferta

Szkolenie przygotowuje do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego i zapoznaje z metodyką pracy oraz przeprowadzania audytów wewnętrznych.

Termin i lokalizacja

24 maja 2022, 6 godzin, Online

Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę o obowiązujących wymaganiach standardu PEFC ST 2002:2020 oraz wybranych zagadnień dotyczących znaków towarowych PEFC:PEFC ST 2001:2020. Wykłady będą ilustrowane licznymi przykładami pozwalające na łatwiejsze przyswojenie i utrwalenie wiedzy. Zdobyta wiedza pozwali na dostosowanie systemów kontroli pochodzenie produktu PEFC do nowej wersji standardu opublikowanego w 2020 roku.

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla osób wdrażających systemy kontroli pochodzenia produktu PEFC oraz odpowiedzialnych za ich funkcjonowanie w certyfikowanych firmach. 

Zawartość szkolenia

 • Wymagania systemu zarządzania PEFC
 • Definiowanie grup produktów PEFC
 • Wymagania dotyczące zaopatrzenia w certyfikowane surowce PEFC
 • Podstawowe wymagania dotyczące systemu należytej staranności PEFC
 • Bilanse certyfikowanych materiałów PEFC
 • Systemy kontroli oświadczeń FSC/stwierdzeń PEFC
 • Wymagania dotyczące sprzedaży i dostaw certyfikowanych wyrobów PEFC
 • Podwykonawstwo w procesach przepływu materiałów PEFC
 • Podstawowe wymagania dotyczące stosowania znaków towarowych i etykiet PEFC
 
   Certyfikacja +
   Certyfikacja +
   Logo
   Resetuj Hasło
   Twój koszyk